Stanovisko ÚVZ SR k zverejneným informáciám o kvalite pitnej vody

9.8.2021 zverejnil/a slatvina_obec.

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4829%3Astanovisko-uvz-sr-knzverejnenym-informaciam-onkvalite-pitnej-vody&catid=161%3Ainformane-materialy-pre-verejnos&Itemid=1