Schválenie dotácie – na rekonštrukciu

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Zverejnené 7. apríla 2021.
Upravené 25. mája 2021.