Oznámenie o zápisu detí do 1. ročníka základnej školy

Zverejnené 11. marca 2022.
Bez úpravy .