Preskočiť na obsah

Odvolanie mimoriadnej situácie na území obce Slatvina

Zverejnené 26.8.2022.

Obec Slatvina

            Na základe ust.  § 15 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov odvolávam dňa  26.8.2022 o 12.00 hod. na území Obce Slatvina

M I M O R I A D N U     S I T U Á C I U .

Dôvod :

Pre neustále sucho, nedostatok zrážok, nízky stav výdatnosti prameňov, ako aj z dôvodu možnej poruchy na vodovode Slatvina je v celej obci bol nedostatok pitnej vody. Situácia sa stabilizovala, množstvo vody vo vodojeme je uspokojivé.

Slatvina, 26.8.2022

                       

Vladislav Vrábeľ, v.r.

starosta obce