Preskočiť na obsah

Informácie ZŠ Komenského o nástupe žiakov

Zverejnené 8.2.2021.

Vážení rodičia,

chceli by sme Vás informovať, že po dohode  so zriaďovateľom, naša škola plánuje obnoviť na 1.stupni prezenčnú formu vyučovania od utorka  9. februára 2021.  V pondelok 08.02. sa budú pripravovať  priestory školy na výučbu a stravovanie (dezinfekcia). 

Podmienkou otvorenia školy je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním  žije v spoločnej domácnosti a pretestovanie zamestnancov školy .

Žiaci 1. stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

Mgr. Helena Šofránková, riaditeľka 

Zdroj: https://zskomspv.edupage.org/news/#1829 

Autobusové spojenie na vyučovanie

 ako nám potvrdila firma Eurobus, vzhľadom na núdzový stav sú naďalej autobusové linky v prázdninovom režime, avšak budú posilnené, resp. obnovené žiacke spoje nasledovne.

Odchod: Slatvina 7.20 hod. – príchod Spišské Vlachy, škola ulica Komenského 7.30 hod.

Späť: škola Komenského 12.55 hod. – Slatvina 13.05 hod. 

Spoje budú premávať až do odvolania.

OcÚ Slatvina