Preskočiť na obsah

Informácie k plošnému testovaniu

Zverejnené 6.11.2020.

Obec Slatvina, OS SR,  na základe dostupných informácií a relevantných usmernení vydáva pre testovanie obyvateľov na území Slovenskej republiky, na prítomnosť ochorenia COVID-19, v čase núdzového stavu tieto pokyny.

Celoštátne testovanie obyvateľstva na území Slovenskej republiky, na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu sa uskutoční

dňa  07.11.2020, sobota,  v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod. (posledný odber).

Po dohode a odsúhlasení so štátnymi orgánmi a orgánmi štátnej správy Obec Slatvina pre testovanie vytvorila na svojom území 1 odberné miesto:

odberné miesto č. 1: Kultúrny dom Slatvina – interiér KD

Obyvateľom obce, ktorým nevyhovuje odberné miesto a čas oznamujeme, že môžu absolvovať testovanie v inom odbernom mieste mimo obce Slatvina.

Ďalšie informácie k celoštátnemu testovaniu na prítomnosť ochorenia COVID-19 budeme zverejňovať na webovom sídle Obce Slatvina ako aj v obecnom rozhlase.

Slatvina, 06.11.2020

ÚČASŤ NA TESTOVANÍ UZNESENIE SR RADÍ MEDZI VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

06.11.2020Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“.  Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk